Etkinlikler Hong Kong

Tarih Olay Konum Fiyat
19-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 480 ₺ Biletler
20-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 416 ₺ Biletler
21-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 416 ₺ Biletler
22-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 407 ₺ Biletler
23-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 407 ₺ Biletler
24-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 416 ₺ Biletler
25-09-2019 20:15 Jan Lamb Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 416 ₺ Biletler
26-09-2019 20:00 Hans Zimmer Hong Kong Hong Kong Convention & Exhibition Centre (HKCEC), Hall 5BC Hong Kong, HK itibaren 1,103 ₺ Biletler
28-09-2019 19:00 Mamamoo Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 998 ₺ Biletler
09-10-2019 20:15 Kay Tse Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 471 ₺ Biletler
10-10-2019 20:15 Kay Tse Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 564 ₺ Biletler
11-10-2019 20:15 Kay Tse Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 543 ₺ Biletler
12-10-2019 20:00 Pentagon Hong Kong Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre (KITEC), Star Hall Hong Kong, HK itibaren 679 ₺ Biletler
12-10-2019 20:15 Kay Tse Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 616 ₺ Biletler
14-10-2019 20:15 Karen Tong Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK itibaren 457 ₺ Biletler
15-10-2019 20:15 Bob Cheung Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK itibaren 465 ₺ Biletler
16-10-2019 20:15 Connie Mak Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK itibaren 465 ₺ Biletler
26-10-2019 19:45 Nana Mizuki Hong Kong Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre (KITEC), Star Hall Hong Kong, HK itibaren 847 ₺ Biletler
26-10-2019 20:15 Cheer Chen Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 462 ₺ Biletler
27-10-2019 20:15 Cheer Chen Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 526 ₺ Biletler
13-11-2019 20:00 Sekai no owari Hong Kong Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre (KITEC), Star Hall Hong Kong, HK itibaren 816 ₺ Biletler
22-11-2019 20:15 Hins Cheung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,121 ₺ Biletler
22-11-2019 17:00 3 Day Pass - Clockenflap 2019 Central Harbourfront Event Space Hong Kong, HK itibaren 1,496 ₺ Biletler
23-11-2019 20:15 Hins Cheung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,304 ₺ Biletler
24-11-2019 20:15 Hins Cheung Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,213 ₺ Biletler
09-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,465 ₺ Biletler
10-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,548 ₺ Biletler
11-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,378 ₺ Biletler
12-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,378 ₺ Biletler
14-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,390 ₺ Biletler
15-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,455 ₺ Biletler
16-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,332 ₺ Biletler
17-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,261 ₺ Biletler
18-12-2019 19:45 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 532 ₺ Biletler
19-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,393 ₺ Biletler
19-12-2019 19:45 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 499 ₺ Biletler
20-12-2019 20:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 616 ₺ Biletler
20-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,615 ₺ Biletler
21-12-2019 14:30 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 519 ₺ Biletler
21-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,490 ₺ Biletler
22-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,299 ₺ Biletler
22-12-2019 18:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 429 ₺ Biletler
24-12-2019 17:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 425 ₺ Biletler
24-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,572 ₺ Biletler
25-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,354 ₺ Biletler
25-12-2019 15:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 489 ₺ Biletler
26-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,190 ₺ Biletler
26-12-2019 13:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 437 ₺ Biletler
27-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,497 ₺ Biletler
27-12-2019 20:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 514 ₺ Biletler
28-12-2019 14:30 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 438 ₺ Biletler
29-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,374 ₺ Biletler
29-12-2019 13:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 564 ₺ Biletler
30-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,913 ₺ Biletler
31-12-2019 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,506 ₺ Biletler
31-12-2019 17:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 523 ₺ Biletler
01-01-2020 20:15 Eason Chan Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 1,498 ₺ Biletler
01-01-2020 14:30 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 539 ₺ Biletler
02-01-2020 19:45 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 548 ₺ Biletler
03-01-2020 20:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 548 ₺ Biletler
04-01-2020 20:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 444 ₺ Biletler
05-01-2020 13:00 The Lion King Hong Kong AsiaWorld Expo - Arena (Hall 1) Hong Kong, HK itibaren 422 ₺ Biletler
12-01-2020 19:30 Lewis Capaldi Hong Kong MacPherson Stadium Hong Kong, HK itibaren 582 ₺ Biletler
15-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 3,580 ₺ Biletler
16-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 3,330 ₺ Biletler
17-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 2,737 ₺ Biletler
18-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 4,601 ₺ Biletler
20-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 2,747 ₺ Biletler
21-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 5,378 ₺ Biletler
22-02-2020 20:15 Andy Lau Hong Kong Hong Kong Coliseum Hong Kong, HK itibaren 5,734 ₺ Biletler
03-04-2020 18:05 3 Day Pass - Hong Kong Sevens 2020 Hong Kong Stadium Hong Kong, HK itibaren 3,330 ₺ Biletler